Composición Dpto. Geografía e Historia

COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO

Doña María José Manrique

Doña Pilar Maldonado

Doña Ana Sofía Rodriguez

Doña Remedios García

Doña Gema Carrera

Doña Nuria Manzano Religión Católica

Doña Inmaculada Martínez Jefa de Departamento

Juan María Pareja Jefe de Formación Educativa e Innovación

Miguel Clement